Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Łubnice oraz jej jednostek organizacyjnych" - KLIKNIJ