Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni publicznej dawnego parku dworskiego oraz przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego skupu żywca wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - KLIKNIJ