Urząd Gminy informuję, iż z dniem 1 czerwca 2021 swoją pracę rozpoczął Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt będzie funkcjonował we wtorek i czwartek w godzinach 700-1500 oraz w środę w godzinach 700-1100 w pokoju nr 8.