Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz
handel hurtowy i detaliczny.