W poniedziałek 11 lutego br. przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z wójtem gminy Łubnice Panią Anną Grajko, sekretarzem gminy Panem Leszkiem Ziółkiem, kierownikiem USC Panią Elżbietą Nowak, kierownikiem OPS Panią Krystyną Barszcz, pracownikiem socjalnym Panią Wiesławą Irlą, dyrektorem Centrum Kultury Panią Aleksandrą Stachniak, kierownikiem Biura Terenowego ZUS Panią Małgorzatą Juszyńską, odwiedzili Pana Stefana Mazura - mieszkańca Wolicy, który 10 lutego obchodził swoje setne urodziny. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu przedstawiciele samorządu wręczyli szanownemu Jubilatowi listy gratulacyjne wraz z upominkami, życząc jednocześnie kolejnych, jeszcze piękniejszych jubileuszy.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do poznania bogatego życiorysu Pana Stefana. Dostojny Jubilat cieszy się pogodą ducha i ogromnym wsparciem rodziny. Pomimo sędziwego wieku jest otwarty na towarzystwo. W tym szczególnym dniu życzymy Szanownemu Jubilatowi jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

Aleksandra Stachniak