WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 39


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(27), ostrowiecki(27), sandomierski(28), staszowski(27)
Ważność: od godz. 05:00 dnia 21.05.2019 do godz. 23:00 dnia 21.05.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu możliwe burze z porywami wiatru do 60 km/h.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (4 powiaty) od 05:00/21.05 do
23:00/21.05.2019 30-50 mm; porywy 60 km/h. Dotyczy powiatow: opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.