Data i godzina wydania: 22.05.2019 - godz. 07:50

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

 ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:11 z dnia 21.05.2019

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

 Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 23.05.2019

Obszar: Zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym),
w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej spodziewane są wzrosty poziomu wody
w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze.
Punktowo poziom wody może przekroczyć stan alarmowy.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy treści przebiegu zjawiska w Informacji oraz daty ważności. W przypadku istotnych zmian
w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Wiadomość SMS:

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEG./2 zlewnie: nidy, czarnej,
koprzywianki, kamiennej (swietokrz.) od08:00/22.05.do12:00/23.05.2019