W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję, że od dnia 25 marca 2020 roku Urząd Gminy będzie czynny
w godzinach od 8:00 do 13:00

 

 W wyjątkowych sprawach będzie możliwa wizyta i bezpośredni kontakt petenta z urzędnikiem, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu czasu
i terminu kontaktu
Urząd Gminy – 15 8659 236, 15 8659 220