Szanowni Państwo,

informujemy, że Komisja Europejska poinformowała dzisiaj o terminie kolejnego naboru wniosków w ramach programu WiFi4EU.

Nabór zostanie otwarty 19 września 2019 r. punktualnie o godzinie 13:00:00 na portalu https://www.wifi4eu.eu. Nabór prowadzony jest przez Komisję Europejską.

Inicjatywa WiFi4EU kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej. Głównie w miejscach takich jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hot-spotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu w ramach dofinansowania zapewnionego przez program.

Przypominamy także, że nabór odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” - należy pamiętać, że w celu ubiegania się o dofinasowanie w ramach programu trzeba złożyć aplikację, jak najszybciej po otwarciu naboru, klikając na odpowiedni przycisk dostępny na koncie użytkownika, po zalogowaniu się na stronie www.wifi4eu.eu. Dlatego o możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydował termin złożenia wniosku. Wnioski z poprzedniej edycji rozeszły się w pierwszych 2 sekundach naboru.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym naborze.

Jednocześnie informujemy, że przez cały czas, równolegle do powyższego, mogą zgłaszać Państwo swoje miejscowości do udziału w programie Publiczny Internet dla każdego. Publiczny Internet dla każdego to konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Skwery, parki, dworce czy urzędy, które do tej pory funkcjonowały w trybie offline, wreszcie wzbogacą się o hotspoty dostępne dla wszystkich. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie internetowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa https://cppc.gov.pl/publiczny-internet-dla-kazdego.

Publiczny internet dla każdego i WiFi4EU to inicjatywy komplementarne. Można skorzystać z obu i zwiększyć zasięg działania publicznych hot-spotów.

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną, a władzami samorządowymi. Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Akcja pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce.

W akcji Masz Głos udział mogą wziąć:

  • organizacje społeczne,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • grupy sąsiedzkie,
  • młodzieżowe rady gmin i rady seniorów,
  • sołectwa, rady osiedli,
  • lokalne gazety i portale informacyjne,
  • grupy nieformalne,
  • instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem.
Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta.
W województwie lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Homo Faber.

Więcej informacji: https://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=2384

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w województwie świętokrzyskim.
Kielce: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-kielcach/