Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych dla jednostek OSP z 22 gmin województwa świętokrzyskiego tj. gmina: Staszów, Połaniec, Tuczępy, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Wiślica, Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Raków, Kije, Pińczów, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Gnojno, Złota, Stopnica, Busko-Zdrój.

Od dnia 1 października 2019 roku Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia na świadczenie
usług beczkowozem asenizacyjnym w zakresie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.


Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 690421058.

Stawka za usługę:

  • asenizacyjną wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szambo)
    wynosi 23,00 zł z VAT za 1 m 3.

  • wywozu osadu z jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 150,00 zł netto + 8 % VAT.