Gmina Łubnice to mała gmina o dużych możliwościach, w której od kilku lat obserwuje się poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności jej wizerunku.

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne wpływa pozytywnie na zaspokajanie potrzeb miejscowej społeczności i turystów w obszarze społecznym i gospodarczym. Podstawowym zadaniem władz lokalnych jest podejmowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy gminy i zapewnienie możliwie najlepszych warunków życia mieszkańców. Tym zagadnieniom podporządkowane są inwestycje i remonty wykonywane na terenie gminy Łubnice. Priorytetem inwestycyjnym od wielu lat jest budowa i modernizacja dróg gminnych. Zrealizowana została budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a także opracowany projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i zbiorczej oczyszczalni ścieków dla całej gminy, a w bieżącym roku rozpoczęto jego realizację. Wszystkie inwestycje na terenie gminy są współfinansowane ze środków unijnych oraz z dotacji budżetu państwa. Pomimo wielu realizowanych inwestycji, gmina Łubnice jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która nie jest gminą zadłużoną.

Gmina Łubnice w ostatnich latach zrealizowała przy wsparciu środków zewnętrznych następujące zadania:

 • budowa i remonty dróg gminnych- 6.807.000,00 zł
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (drugi etap)- 929.880,00 zł
 • budowa i rozbudowa informatyzacji gminy- 230.900,00 zł
 • zakup agregatu pompowego do OSP Łubnice- 63.450,00 zł
 • zakup pompy wodnej i silnika do łodzi- 16.800,00 zł
 • remont strażnicy OSP Beszowa- 10.000,00 zł
 • remont świetlicy wiejskiej w Łyczbie- 9.750,00 zł
 • remont świetlicy wiejskiej w Grabowej- 58.672,80 zł
 • remont świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym- 127.481,00 zł
 • dofinansowanie do remontów dróg powiatowych- 165.100,00 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę komunalnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji- 193.220,00 zł
 • opracowanie dokumentacji na termomodernizację stacji uzdatniania wody- 45.640,00 zł
 • budowa studni głębinowej- 54.100,00 zł
 • remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej- 154.700,00 zł
 • termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach- 151.400,00 zł
 • modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Borki, Beszowa, Gace Słupieckie i Przeczów- 936.680,00 zł
 • budowa altan rekreacyjnych w miejscowościach: Wilkowa, Beszowa, Przeczów, Łubnice, Budziska, Słupiec, Zofiówka, Orzelec Duży i remont świetlicy w Zofiówce- 128.100,00 zł.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

 • budowa komunalnej oczyszczalni ścieków (pierwszy etap)- 4.156.370,00 zł
 • rewitalizacja miejscowości Łubnice (obecnie na etapie przygotowania dokumentacji na poszczególne zadania rewitalizacyjne)- 5.282.890,00 zł
 • projekt ,,Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic”- 1.597.839,00 zł.


Na terenie Gminy Łubnice realizowane były projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • projekt ,,Małymi krokami w wielki świat” (PSP Gace Słupieckie)- 267.782,00 zł
 • projekt ,,Szczęśliwe dzieciaki” (PSP Budziska)- 473.234,00 zł
 • projekt ,,Aktywizacja osób bezrobotnych” (OPS)- 167.200,00 zł
 • projekt ,,Moja kariera w moich rękach” (OPS)- 473.234,00 zł.

Został również złożony wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ 2014- 2020 pn. ,,Moje miejsce- utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Łubnice” o wartości 1.158.636,00 zł.
Sukcesem gminy jest również dobrze rozwinięta infrastruktura, a także bardzo dobra baza lokalowa placówek oświatowych i kulturalnych. Łubnice jako serce gminy dba o rozwój życia kulturalnego i oświatowego. Niezapomnianych wrażeń artystycznych w ciągu całego roku dostarcza Centrum Kultury w Łubnicach, które zostało w pełni zmodernizowane i wyposażone. W ramach swej działalności instytucja zapewnia szeroki dostęp do różnorodnych, kulturalnych form spędzania czasu dla różnych grup wiekowych. W ofercie znajdują się ciekawe zajęcia artystyczne i rekreacyjne. Centrum Kultury jest organizatorem m.in. imprezy cyklicznej pn. „Biesiada Łubnicka”. Jest to impreza przyciągająca bardzo dużą liczbę uczestników nie tylko z terenu gminy Łubnice, ale również z sąsiednich gmin i powiatów. Obecnie w Centrum Kultury realizowane są dwa projekty: ,,Mała Książka- Wielki Człowiek”, dzięki któremu 3-latki otrzymują wyprawki czytelnicze. Dodatkowo od października startuje Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej, dzięki której osoby dorosłe skorzystają z bezpłatnych 32-godzinnych zajęć komputerowych.


Prorozwojowa i przyjazna polityka władz lokalnych spowodowała wybudowanie obok placówek oświatowych kompleksów sportowych wraz z placami zabaw dla dzieci. Dodatkowo w centrum miejscowości Łubnice znajduje się obiekt rekreacyjny, który jest atrakcyjnym miejscem dla czynnego wypoczynku.


Największym atutem gminy bez wątpienia jest czyste powietrze, piękne krajobrazy, malownicze pola nadwiślańskie z licznymi rozlewiskami wodnymi bogatymi w różnorodne gatunki ryb, z bujną roślinnością i urozmaiconym drzewostanem. Gmina Łubnice oferuje miłą atmosferę połączoną z gościnnością i życzliwością tutejszych mieszkańców. To wspaniałe tereny urzekające amatorów turystyki pieszej, rowerowej, przejażdżek konnych, wędkarstwa i wielu innych dyscyplin sportowych.
Walory przyrodnicze gminy sprawiają, że szansą na dodatkowe dochody dla jej mieszkańców stała się rozwijająca agroturystyka. Obecnie na terenie gminy istnieje kilkanaście gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. W obecnych czasach, wśród wielkomiejskiego zgiełku i zanieczyszczonego powietrza niezwykle cenne wydają się być regiony, gdzie w zaciszu i w zgodzie z naturą można spędzić czas.
Przed gminą Łubnice jeszcze wiele wyzwań, takich jak zbudowanie gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w jedenastu miejscowościach, ale również wiele planów związanych z osobistym rozwojem mieszkańców poprzez wspieranie działań w ramach kapitału ludzkiego.


Z roku na rok zmiany wizerunku gminy Łubnice są coraz bardziej widoczne.
A wszystko po to by mieszkańcom żyło się lepiej…

 

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

 

Organizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

 

Siedem drużyn rywalizowało w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Łubnice, jaki został zorganizowany przez Radę Gminy Łubnice i Centrum Kultury. Zawody rozegrano 8 września br., areną zmagań było boisko szkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach.
Udział w turnieju wzięły drużyny z miejscowości: Czarzyzna, Przeczów, Łubnice, Wilkowa, Słupiec, Gace Słupieckie i Wilkowa „Młode Wilki”. Sędzią turnieju był Tomasz Klimczak.
Celem imprezy była integracja społeczeństwa, wdrażanie sportowej rywalizacji wśród mieszkańców gminy oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną. Podczas turnieju można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników, co bardzo cieszyło organizatorów. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Przeczowa, która w meczu finałowym pokonała ekipę z Wilkowej.
Na zakończenie turnieju odbyło się wręczenie pucharu dla najlepszej drużyny oraz dyplomów i nagród rzeczowych dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Nagrody wręczyli Marian Komasara – przewodniczący Rady Gminy Łubnice i Tomasz Klimczak – radny gminy Łubnice.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla jednostki OSP Łubnice za zapewnienie opieki medycznej oraz dla Pana Jana Tomasika za wsparcie turnieju. Zwycięskiej drużynie gratulujemy zdobytego I miejsca a pozostałym zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy