Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.


Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).


Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Więcej informacji na portalu: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

Od czwartku, 16 kwietnia br. mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.
Najlepszym sposobem na okrycie twarzy jest używanie maseczki. W związku z tym, w wielu
miejscach w Polsce ruszyły zorganizowane akcje szycia maseczek, już nie tylko dla służb i instytucji,
ale również dla mieszkańców miast i gmin.

Taką właśnie akcję rozpoczęto w gminie Łubnice dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy
oraz Centrum Kultury w Łubnicach. Maseczki po uszyciu zostaną przekazane dla pacjentów szpitala
w Staszowie oraz dla mieszkańców naszej gminy.

Zachęcamy osoby posiadające umiejętności szycia oraz potrzebny sprzęt do włączenia
się w pomoc na rzecz walki z koronawirusem. Zapewniamy i dostarczamy materiały potrzebne do uszycia maseczek.

Osoby zainteresowane pomocą i wsparciem akcji proszone są o kontakt z Centrum Kultury pod nr tel. (15) 8659 241.

Zapraszamy do współpracy. Razem możemy więcej!

W związku z zagrożeniem koronawirusa COVID-19 faktury za dostarczanie wody zostaną wystawione ze średniej zużycia
z ostatnich 6 miesięcy. Faktury zostaną dostarczone do posesji do skrzynek pocztowych