Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inspektor nadzoru - na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1664