Gmina Łubnice przystąpiła do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej ? Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii". Projekt, realizowany w latach 2018-2019. W ramach zadania w Publicznej Szkole Podstwowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach została wyposażona pracownia edukacyjna w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Łączna wartość projektu wynosi ok 30 000 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 24 000 zł.

Głównym celem zadania jest m.in. polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo -środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych w szkole podstawowej.