NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2020 ROKU

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. 2015 r. poz.1255)

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POLEGA NA: 

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym.


UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIE OBEJMUJE:

spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

UWAGA!

Pełny tekst w formie PDF w załączniku: