• UCHWAŁA NR IV/22/18 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 ? 2022 - KLIKNIJ
  • UCHWAŁA NR XXVII/183/21 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Łubnice - KLIKNIJ
  • UCHWAŁA NR XLIII/216/18 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody - KLIKNIJ