Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw.  Dla budynków,które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (do 30.06.2022r)
na złożenie deklaracji a dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni licząc od dnia
oddania budynku do użytkowania.

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonych terminach podlegać będzie karze grzywny.

Złożenie deklaracji będzie możliwe w formie elektronicznej przeze stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/
lub w wersji papierowej, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Urzędu Gminy w Łubnicach.

 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące obowiązku składania deklaracji :


pdf-686 Ulotka-1F-1 - Pobrany Pobieranie-686 744

pdf-687 Ulotka 2-min - Pobrany Pobieranie-687 718

pdf-688 deklaracja-A - Pobrany Pobieranie-688 727

pdf-689 deklaracja-B - Pobrany Pobieranie-689 739