Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - KLIKNIJ