W gminie Łubnice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Beszowa, Budziska, Łubnice, Słupiec, Wilkowa.
Jedna jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Natomiast przy WOSP Budziska, Łubnice i Słupiec funkcjonują jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

OSP BESZOWA Rok założenia: 1927

Prezes Jan Szałach

Wyposażenie: samochód Magirus-Denta GBMA-2,0/8/8, motopompa M-800, pompa pływająca Niagara, pompa szlamowa PS-75

 

OSP BUDZISKA Rok założenia: 1948

Prezes Oleś Grzegorz

Wyposażenie: motopompa M-800, łodzie

 

OSP ŁUBNICE   Rok założenia: 1926

Prezes Józef Dulęba

Wyposażenie: samochód Star 266 GBAM-3,0/8/8, samochód Volkswagen T-4, motopompa M-800, pompa szlamowa PS-75, agregat prądotwórczy, motopompa "Limbak", pompa szlamowa WŁ 30x, pompa spalinowa AM-NIL 5650/22

 

OSP SŁUPIEC Rok założenia: 1956

Prezes Pokładek Paweł

 Wyposażenie: motopompa M 800, Łódź płaskodenna AP-410 z silnikiem, pompa szlamowa

 

OSP WILKOWA Rok założenia 2011

 Prezes Hubert Woś

Wyposażenie: brak wyposażenia

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej - Prezes Ewa Strzępek, tel. 603 298 008

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupcu - osoba do kontaktu: Mariola Kalita, tel. 781 271 279

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju Sołectwa Czarzyzna - Prezes Jerzy Karwasiński, tel. 500 858 044