• Beszowa - sołtys Grzegorz Kobos, Beszowa 73, tel. 15 832 32 92,
 • Borki - sołtys Justyna Wróbel, Borki 39, tel. 15 865 91 32, 721 583 036,
 • Budziska - sołtys Maria Bolon, Budziska 51, tel. 661 849 418,
 • Czarzyzna - sołtys Jerzy Karwasiński, Czarzyzna 49, tel. 15 865 95 72, 500 858 044,
 • Gace Słupieckie - sołtys Grażyna Golba, Gace Słupieckie 25, tel. 609 257 812,
 • Góra - sołtys Jan Romański, Góra 16, tel. 15 865 91 28, 531 187 668,
 • Grabowa - sołtys Jadwiga Paruch, Grabowa, tel. 15 824 26 34, 515 175 105,
 • Łubnice - sołtys Mieczysław Motyl, Łubnice 112, tel. 15 865 92 57,
 • Łyczba - sołtys Marcin Wilk, Łyczba 28, tel. 665 644 412,
 • Orzelec Duży - sołtys Mariusz Banach, Orzelec Duży 41, tel. 692 753 114,
 • Orzelec Mały - sołtys Edward Bajor, Orzelec Mały 3, tel. 15 865 97 76,
 • Przeczów - sołtys Janusz Bąk, Przeczów 45, tel. 15 865 94 50, 504 097 462,
 • Rejterówka - sołtys Teresa Wróbel, Rejterówka 18, tel. 692 091 503,
 • Słupiec - sołtys Marian Gromny, Słupiec 88, tel. 15 865 93 61, 502 862 526,
 • Szczebrzusz - sołtys Piotr Soja, Szczebrzusz 37, tel. 782 862 895,
 • Wilkowa - sołtys Zdzisława Witek, Wilkowa 74A, tel. 15 865 91 18, 697 207 560,
 • Wolica - sołtys Maria Świerk, Wolica 45, tel. 781 954 336,
 • Zalesie - sołtys Ryszard Tarnowski, Zalesie 53, tel. 15 824 36 45, 692 882 122,
 • Zofiówka - sołtys Dorota Kawa, Zofiówka 29, tel. 691 277 552.

Charakterystyka demograficzna - liczba ludności poszczególnych sołectw w latach 2011-2016 r.

 

Lp.

Miejscowość

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Beszowa

276

277

267

272

264

260

2

Borki

116

115

107

105

104

105

3

Budziska

455

452

446

443

446

444

4

Czarzyzna

308

312

296

294

288

289

5

Gace Słupieckie

217

214

210

210

211

212

6

Grabowa

60

64

76

73

70

70

7

Góra

83

82

63

64

61

61

8

Łubnice

345

342

331

327

336

333

9

Łyczba

179

177

169

173

173

174

10

Orzelec Duży

299

299

296

298

298

296

11

Orzelec Mały

91

93

92

91

88

86

12

Przeczów

307

306

294

295

296

304

13

Rejterówka

113

109

106

105

105

105

14

Słupiec

532

520

495

491

486

479

15

Szczebrzusz

157

160

158

160

157

153

16

Wilkowa

255

259

247

252

266

264

17

Wolica

252

244

238

241

243

236

18

Zalesie

187

182

181

178

178

173

19

Zofiówka

122

122

121

121

122

118

RAZEM

4357

4330

4194

4193

4192

4162
To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Gmina Łubnice to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej części powiatu staszowskiego, w województwie świętokrzyskim. Sąsiaduje z gminami Oleśnica, Pacanów, Rytwiany i Połaniec. Obszar gminy to 84 km2, liczba mieszkańców to około 4330 osób.

Położona jest przy lewym brzegu Wisły. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka.

Główny szlak komunikacyjny przebiegający przez gminę to droga krajowa nr 79 Kraków – Sandomierz. Odległość wsi Łubnice – centrum gminy, od miasta powiatowego Staszów wynosi około 20 km, od najbliższego miasta Połańca ok. 10 km na wschód. W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim. Pod względem administracji kościelnej tereny te obecnie związane są z dwoma diecezjami sandomierską i kielecką. W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictwo, stanowiące główne źródło dochodów i utrzymania mieszkańców. Produkcja rolna opiera się na hodowli trzody chlewnej, uprawie zbóż i truskawek.

Obszar gminy pod względem geograficznym należy do makroregionów Niecka Nidziańska i Kotlina Sandomierska. Nieckę Nidziańską reprezentuje tu mezoregion Niecka Połaniecka. Większa część gminy Łubnice znajduje się na zróżnicowanym wysokościowo obszarze Niecki Połanieckiej, która jest wysoczyzną wznoszącą się na wysokości 165 – 218 m n.p.m., rozczłonkowaną szeregiem dolin rzecznych, dolin bocznych i obniżeń. Najwyższym punktem w gminie Łubnice jest wzniesienie Góra o wysokości 210 m n.p.m. Nizina Nadwiślańska rozciąga się w południowej części gminy.

Gmina Łubnice to jedna z sześciu gmin należąca do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły”. LGD obejmuje ponadto swym obszarem Połaniec – siedzibę LGD, Osiek, Oleśnicę, Rytwiany i Tuczępy. Obszar działalności zajmuje około 551 km2, w jego skład wchodzi ok. 38 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc. Gminy wchodzące w jego skład administracyjnie przynależą do dwóch powiatów województwa świętokrzyskiego, powiatu ziemskiego Busko-Zdrój - Gmina Tuczępy oraz powiatu ziemskiego staszowskiego - Miasto i Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.

Teren LGD Dorzecze Wisły graniczy od północy z Miastem i Gminą Staszów, a także Gminą Szydłów, od zachodu z Miastem i Gminą Busko - Zdrój, od południowego zachodu z Gminą Pacanów, od południa ze znajdującą się w województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze znajdującymi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Padew Narodowa, od wschodu z Gminami Baranów Sandomierski oraz Łoniów. Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami - malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów spacerów i wędrówek - pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę.

Położenie gminy Łubnice w powiecie staszowskim  

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Obszar gminy ma raczej charakter równinny w obszarze południowej części, fragmentami falisty na części północnej. W budowie geologicznej spośród utworów czwartorzędowych występują tu głównie piaski zwałowe oraz gliny zwałowe. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby brunatne, rdzawe oraz bielicowe, a na płytko zalegających glinach, gleby opadowo-glejowe. Z przedstawioną budową związana jest ściśle szata roślinna i świat zwierzęcy tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy ale i zupełnie odmienny przez co na równi ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych, zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu też drzewostany z panującym dębem.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilka gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to śnieżyczka przebiśnieg, miłek wiosenny, widłaki goździsty i jałowcowaty. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody występujące w kompleksie parkowym w Łubnicach.

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty jak roślinny. Gromada ssaki reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, jenota, borsuka, kuny, norkę, tchórza, piżmaka. Z ciekawszych chronionych odnotowano występowanie łasicy, popielicy, a z częściowo chronionych bobra i wydry. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaka, krogulca, derkacza, płomykówkę, puszczyka, dudka, wilgę.Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: zaskroniec. Z płazów występują min. rzekotka, grzebiuszka, ropucha paskówka. Owady: paź królowej i żeglarz, biegacze. Nasze lasy obfitujące w grzyby, owoce leśne i dziką zwierzynę zajmują 14% ogólnej powierzchni.

Południowa część gminy, to równina poprzerywana starorzeczami i oczkami wodnymi. W drzewostanie przeważa wierzba i olszyna. Występujące tu jeziorka sprzyjają amatorom kąpieli i sportów wodnych, można tu również powędkować. Okolice Łubnic, bez względu na porę roku, są ulubionym miejscem rodzinnych wycieczek, to wymarzone miejsce zwłaszcza dla tych, którzy zmęczeni są zgiełkiem miasta, a są wrażliwi na uroki natury.