Gmina Łubnice - powstaje nowy kanał na YouTubie: KLIKNIJ

KOLEKTORY SŁONECZNE

II DODATKOWY NABÓR!

 

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE

 

informują

że w terminie od 11.09.2018 r. do 14.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie II dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych z dofinansowaniem unijnym.

 

Dodatkowy nabór prowadzony jest ponownie z powodu rezygnacji części osób zakwalifikowanych do projektu. W przypadku braku odpowiedniej, zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie, liczby uczestników i mocy zamontowanych urządzeń, nie będzie możliwe zrealizowanie całego zadania, polegającego na zakupie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców.

 

Dostępne rodzaje i wielkości instalacji:

 

K olektory słoneczne

Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (2 panele)

58 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:

- montowanych na gruncie – ok. 5 793,30 zł

- montowanych na dachu – ok. 5 356,80 zł

 

Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3 (3 panele)

- 20 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:

- montowanych na dachu – ok. 5 874,00 zł

 

O zakwalifikowaniu do realizacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń

 

Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203 lub pod numerem telefonu 15 865 0178

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

KOLEKTORY SŁONECZNE I PANELE FOTOWOLTAICZNE

DODATKOWY NABÓR!

 

 

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE

 

informują

 

że w terminie od 5.09.2018 r. do 10.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym.

 

Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2017 roku. Prowadzony jest z uwagi na rezygnację części uczestników i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu – warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest odpowiednia liczba uczestników i moc zamontowanych instalacji.

 

Dostępne rodzaje i wielkości instalacji do uzupełnienia:

 

Kolektory słoneczne

Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (2 panele) – 73 zestawy

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- montowanych na gruncie – ok. 5 793,30 zł

- montowanych na dachu – ok. 5 356,80 zł

 

Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3 (3 panele) - 24 zestawy

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- montowanych na dachu – ok. 5 874,00 zł

 

Panele fotowoltaiczne

Zestaw o mocy 2,12 kW (8 paneli) – 4 zestawy

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- montowanych na gruncie – ok. 6 493,08 zł

- montowanych na dachu – ok. 4 996,68 zł

 

Zestaw o mocy 3,18 kW (12 paneli) – 10 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- montowanych na gruncie – ok. 10 814,52 zł

- montowanych na dachu – ok. 8 524,92 zł

 

Zestaw o mocy 4,24 kW (16 paneli) – 20 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- montowanych na gruncie – ok. 14 827,56 zł

- montowanych na dachu – ok. 11 774,76 zł

 

 

 

O zakwalifikowaniu do realizacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 15 8650 178