Raport o stanie Gminy za rok 2020.  - KLIKNIJ

Załącznik:
- raport o stanie Gminy za rok 2018.  - KLIKNIJ
- uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice - KLIKNIJ

 

 

 

 

Załącznik:
- raport o stanie Gminy za rok 2017.  - KLIKNIJ