Załącznik:
- raport o stanie Gminy za rok 2018.  - KLIKNIJ

 

 

 

 

Załącznik:
- raport o stanie Gminy za rok 2017.  - KLIKNIJ