NABÓR WNIOSKÓW – USUWANIE AZBESTU w roku 2018

Urząd Gminy w Łubnicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. Wnioski należy wypełnić na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8.

Z dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.158659236.

Wnioski należy składać do dnia 06.04.2018r.


UWAGA

Dofinansowanie nie dotyczy pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Istnieje możliwość dopłaty przez mieszkańca kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych.

Realizacja złożonych wniosków nastąpi, po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.