W dniu 16 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy została podpisała umowę na „Budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice” pomiędzy Gminą Łubnice a Konsorcjum firm:

- Lider Konsorcjum

„ADMA” Zakład Remontowo Budowlany Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów,

- Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów.

Na kwotę 7.190.000,00 zł brutto.


Inwestycja współfinansowana w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota pomocy to 1.999.999 zł brutto.