KOLEKTORY SŁONECZNE

II DODATKOWY NABÓR!

 

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE

 

informują

że w terminie od 11.09.2018 r. do 14.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie II dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych z dofinansowaniem unijnym.

 

Dodatkowy nabór prowadzony jest ponownie z powodu rezygnacji części osób zakwalifikowanych do projektu. W przypadku braku odpowiedniej, zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie, liczby uczestników i mocy zamontowanych urządzeń, nie będzie możliwe zrealizowanie całego zadania, polegającego na zakupie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców.

 

Dostępne rodzaje i wielkości instalacji:

 

K olektory słoneczne

Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (2 panele)

58 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:

- montowanych na gruncie – ok. 5 793,30 zł

- montowanych na dachu – ok. 5 356,80 zł

 

Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3 (3 panele)

- 20 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:

- montowanych na dachu – ok. 5 874,00 zł

 

O zakwalifikowaniu do realizacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń

 

Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203 lub pod numerem telefonu 15 865 0178

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020