Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
termomodernizacji dawnego budynku urzędu gminy w Łubnicach oraz
poprawy funkcjonalno – przestrzennej
obszaru wokół w/w budynku poprzez przebudowę parkingu, placów
utwardzonych, dojść i dojazdów.

pdf Wyniki konkursu - Pobrany Pobieranie 510