Urząd Gminy w Łubnicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie
usunięcia wyrobów zawierających
azbest w 2019 roku. Wnioski należy
wypełnić na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8.

Z dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest skorzystać mogą
osoby fizyczne będące
właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8 do dnia 24.05.2019r. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem tel.158659236.


UWAGA

Dofinansowanie nie dotyczy pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych.

Istnieje możliwość dopłaty przez mieszkańca kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem
wyrobów azbestowych.

Realizacja złożonych wniosków nastąpi, po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.