Do 13.05.2019 r. trwa dodatkowy nabór uczestników
(właścicieli budynków jednorodzinnych)
zainteresowanych zakupem zestawów kolektorów słonecznych
z dofinansowaniem unijnym.

Prosimy osoby zainteresowane o zapisywanie się pod numerem telefonu 15 8659236.