Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. powiadomił
pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – deszczu nawalnego.

W terminie do dnia  4 czerwca 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać
pisemne wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łubnice, w sekretariacie.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód
muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności
bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa
rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt
należy dołączyć także kopię zgłoszenia o ilości zwierząt do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Wzór wniosku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne
są do pobrania na stronie internetowej Urzędu lub w Urzędzie Gminy.

 

pdf Zgoda - Pobrany Pobieranie 681