Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do uczestnictwa w ostatnim wydarzeniu realizowanego projektu własnego w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.

Ostatnim elementem z cyklu wydarzeń realizowanych w ramach projektu operacji własnej LGD pt. „Integracja branż kluczowych na obszarze LGD – Dorzecze Wisły” będzie 2-dniowy wyjazd studyjny do Warszawy.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedsiębiorcy (lub ich przedstawiciele) działający w branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, firm rozpoczynających swą działalność oraz chcących rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku branż kluczowych dla LGD.

Pierwszeństwo w zapisach na listę uczestników mają osoby, które brały udział w poprzednich wydarzeniach realizowanych w ramach projektu (np. szkolenia, spływ kajakowy).

Szczegółowe informacja na stronie: http://dorzeczewisly.pl/portal/2019/05/20/zapisy-na-wyjazd-studyjny-do-warszawy-14-15-06-2019/