W ramach pierwszego projektu osoby dorosłe z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (osoby, które uczą się/pracują i/lub zamieszkują na terenie KOF) lub w ramach drugiego projektu osoby z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy będą zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji jako kierowca samochodu ciężarowego, będą miały możliwość zdobycia kompletu uprawnień do wykonywania pracy kierowcy zawodowego (kat C, C+E prawa jazdy oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona-przewóz rzeczy).


Do dnia 04.06.2019 prowadzony będzie nabór do w/w projektów.


Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje osobom, które ukończyły 50 rok życia oraz osobom z wykształceniem na poziomie co najwyżej ISCED 2 (gimnazjalne) włącznie.

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłamy plik w formacie pdf oraz doc, zawierający informację o naborze oraz projekcie

Szczegóły w załączniku: