W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r.
do godz. 23:59 wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP.
Oba alarmy zostały wprowadzone w wyniku wizyty w Polsce Prezydenta USA. Wprowadzony
pierwszy stopień
alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Pierwszy stopień alarmowy
CRP oznacza zwiększenie czujności
 bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu
infrastruktury teleinformatycznej, współpraca
z centrami zarządzania kryzysowego.