Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia w związku z realizacją projektu " Możliwości rozwoju organizacji pozarządowych w kontekście pozyskiwania środków finansowych oraz współpracy z lokalnymi podmiotami", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019, w terminach; 9-11 października, 14-16 października oraz 18-20 października 2019 roku w Zakopanem, Willa Tatra, ulica Rybkówka 15.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, materiałów szkoleniowych, wyżywienia, części merytorycznej.

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich członków organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego, tych działających formalnie, jak i nie formalnie, np. KGW, OSP itp.

Bardzo prosimy o przekazanie niniejszej informacji organizacjom pozarządowym dzialającym na terenie Państwa gminy, lgd.

karta uczestnika oraz harmonogram w załączniku.

Zgłoszenie w pierwszej kolejności proszę kierować pod numerem telefonu 503 879 401 - Łukasz Jawny, kolejnym etapem rekrutacji jest wysłanie karty zgłoszeniowej - wzór w załączniku, program i pismo przewodnie.

zip.png zalaczniki.zip - Pobrany Pobieranie 209