Zawiadamiam, iż w dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice (nadzwyczajna). 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Kielcach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 – 2031.
  6. Zamknięcie obrad.

                                                                    

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         (-)
                                                                            Marian Komasara