W związku z zagrożeniem koronawirusa COVID-19 faktury za dostarczanie wody zostaną wystawione ze średniej zużycia
z ostatnich 6 miesięcy. Faktury zostaną dostarczone do posesji do skrzynek pocztowych