Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) Zarządzeniem nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r, w sprawie
wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (STOPIEŃ BRAVO-CRP)
na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01 do
dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.