Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż obecnie nie składa się wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.
 Aktualnie świadczenie 500+ przyznane jest do 31.05.2021 r.
Kolejne wnioski składamy: od 01.02.2021 – drogą elektroniczną
od 01.04.2021 – tradycyjnie papierowo