Wójt Gminy Łubnice
przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek tygodnia
w godzinach od 15 00 do 15 30