Dotyczy zamówienia publicznego: - część 1 Przebudowa drogi gminnej nr 002010T - część 2 Remont drogi gminnej nr 001989T - część 3 Remont drogi gminnej nr 001945T - KLIKNIJ