Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnicach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 269/6 położonej w Łubnicach - KLIKNIJ