Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice" - KLIKNIJ