Szanowni Państwo,

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy” jest to to swoiste spojrzenie na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania.

 Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury dokumentu.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami),

nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata na sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

 

Wójt Gminy
Anna Grajko