Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. powiadomił
pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – deszczu nawalnego.

W terminie do dnia  4 czerwca 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać
pisemne wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łubnice, w sekretariacie.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód
muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności
bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa
rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt
należy dołączyć także kopię zgłoszenia o ilości zwierząt do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Wzór wniosku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne
są do pobrania na stronie internetowej Urzędu lub w Urzędzie Gminy.

 

Zgoda - Pobrany Pobieranie 164

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu niosącymi ryzyko podtopień
i zalań oraz mogącej
wystąpić sytuacji kryzysowej powodującej zagrożenie
życia, zdrowia lub mienia został wprowadzony
całodobowy dyżur pracowników
Urzędu Gminy w Łubnicach od godz. 15.00 22 maja 2019 roku do odwołania.

W razie zagrożenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

1. Urząd Gminy - 158659236

2. PSP Staszów - 998

 

Data i godzina wydania: 22.05.2019 - godz. 07:50

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

 ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:11 z dnia 21.05.2019

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

 Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 23.05.2019

Obszar: Zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym),
w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej spodziewane są wzrosty poziomu wody
w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze.
Punktowo poziom wody może przekroczyć stan alarmowy.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy treści przebiegu zjawiska w Informacji oraz daty ważności. W przypadku istotnych zmian
w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Wiadomość SMS:

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEG./2 zlewnie: nidy, czarnej,
koprzywianki, kamiennej (swietokrz.) od08:00/22.05.do12:00/23.05.2019