Zapraszamy wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania rocznej analizy transportowej, z której korzystać mogą wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Analizy są dostępne pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/586-analizy-transportowe.html

Ankieta, do wypełnienia wyłącznie on-line, znajduje się na stronie internetowej: http://app2019.umws.pl i pozostanie aktywna do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Komunikat Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie.

 

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie woj. świętokrzyskiego - KLIKNIJ

 

Wykonanie i dostawa 4 tablic informacyjno-pamiątkowych, jednostronnych do zamontowania przed budynkami świetlic wiejskich zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Karcie wizualizacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie Strukturalny i Inwestycyjny znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 o wymiarach 80 cm wysokość x 120cm szerokość, wykonanej z jednego kawałka materiału (dibondu)odpornego na warunki atmosferyczne, informacja na białym tle. - KLIKNIJ