Szanowni Państwo,

informujemy, że Komisja Europejska poinformowała dzisiaj o terminie kolejnego naboru wniosków w ramach programu WiFi4EU.

Nabór zostanie otwarty 19 września 2019 r. punktualnie o godzinie 13:00:00 na portalu https://www.wifi4eu.eu. Nabór prowadzony jest przez Komisję Europejską.

Inicjatywa WiFi4EU kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej. Głównie w miejscach takich jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hot-spotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu w ramach dofinansowania zapewnionego przez program.

Przypominamy także, że nabór odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” - należy pamiętać, że w celu ubiegania się o dofinasowanie w ramach programu trzeba złożyć aplikację, jak najszybciej po otwarciu naboru, klikając na odpowiedni przycisk dostępny na koncie użytkownika, po zalogowaniu się na stronie www.wifi4eu.eu. Dlatego o możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydował termin złożenia wniosku. Wnioski z poprzedniej edycji rozeszły się w pierwszych 2 sekundach naboru.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym naborze.

Jednocześnie informujemy, że przez cały czas, równolegle do powyższego, mogą zgłaszać Państwo swoje miejscowości do udziału w programie Publiczny Internet dla każdego. Publiczny Internet dla każdego to konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Skwery, parki, dworce czy urzędy, które do tej pory funkcjonowały w trybie offline, wreszcie wzbogacą się o hotspoty dostępne dla wszystkich. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie internetowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa https://cppc.gov.pl/publiczny-internet-dla-kazdego.

Publiczny internet dla każdego i WiFi4EU to inicjatywy komplementarne. Można skorzystać z obu i zwiększyć zasięg działania publicznych hot-spotów.

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną, a władzami samorządowymi. Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Akcja pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce.

W akcji Masz Głos udział mogą wziąć:

  • organizacje społeczne,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • grupy sąsiedzkie,
  • młodzieżowe rady gmin i rady seniorów,
  • sołectwa, rady osiedli,
  • lokalne gazety i portale informacyjne,
  • grupy nieformalne,
  • instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem.
Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta.
W województwie lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Homo Faber.

Więcej informacji: https://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=2384

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w województwie świętokrzyskim.
Kielce: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-kielcach/

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszam Państwa i osoby zajmujące się u Urzędach współpracą z organizacjami pozarządowymi, promocją, przedstawicieli stowarzyszeń, kół gospodyń, straży oraz fundacji na rewelacyjne 2 dniowe warsztaty.


termin: 16 i 17 września 2019
miejsce: Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
godzina: godz. 9-17.


Szkolenie poświęcone będzie pozyskiwaniu środków na działalność, wraz z prawnymi aspektami dotyczącymi ochrony danych osobowych w fundaisingu.

Podczas dwóch dni szkolenia omówimy następujące tematy:

przegląd metod pozyskiwania środków na działalność – darowizny, zbiórki publiczne, loterie fantowe, sponsoring,
prawne podstawy fundraisingu,
crowdfunding,
internetowe serwisy fundraisingowe,
sprzedawanie bez prowadzenia działalności gospodarczej,
RODO w fundraisingu
Proszę też o zamieszczenie na Państwa stronie informacji o szkoleniu oraz przekazaniu informacji swoim organizacjom pozarządowym

ZAPISY ONLINE w linku poniżej: do 9 września 2019 roku do 13:
https://frso.pl/szkolenia/szkolenie-fimango-sesja-e-16-17-wrzesnia-2019/
To jedyna taka okazja, blisko, na miejscu:
Warto korzystać !!!
Pozdrawiam
Magdalena Marynowska
koordynator Działaj Lokalnie
tel. 537033441
Fundacja FARMa
www.dzialaj.fundacjafarma.pl
www.fundacjafarma.pl

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r.
do godz. 23:59 wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP.
Oba alarmy zostały wprowadzone w wyniku wizyty w Polsce Prezydenta USA. Wprowadzony
pierwszy stopień
alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Pierwszy stopień alarmowy
CRP oznacza zwiększenie czujności
 bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu
infrastruktury teleinformatycznej, współpraca
z centrami zarządzania kryzysowego.