Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
termomodernizacji dawnego budynku urzędu gminy w Łubnicach oraz
poprawy funkcjonalno – przestrzennej
obszaru wokół w/w budynku poprzez przebudowę parkingu, placów
utwardzonych, dojść i dojazdów.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. uległa zmianie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.)

– od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój Nr 4).

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie woj. świętokrzyskiego - KLIKNIJ