Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi "TIK" w szkołach na terenie Gminy Łubnice? - ogłoszenie na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/artykuly/1804