Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca.

W konkursie Równać Szanse - Małe Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Uczestnicy projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.

W Programie Równać Szanse zrealizowano do tej pory ponad 3 000 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Więcej informacji na temat konkursu - www.rownacszanse.pl/kmg

 

KOMUNIKAT

w sprawie aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
(aktualizacji zawiera budowę polderów na terenie gminy Łubnice)

 

W związku z aktualizacją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest możliwość składania do 22 czerwca 2021 roku uwag i wniosków. Można to uczynić na kilka sposobów:

 • wypełniając formularz na stronie: https://stoppowodzi.pl/konsultacje/

 • pisemnie przesyłając na adres pocztowy:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6,
  00-928 Warszawa

  lub ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa
  III piętro, pok. 308
  Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

 • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
  ul. Żelazna 53a,
  00-848 Warszawa.

 

Zaproponowane przez Wody Polskie rozwiązania polegają na budowie polderów, budowie i modernizacji wałów, modernizacji mostów i obejmują w bardzo dużej części teren naszej gminy.

Wszystkie niezbędne informacje na temat opracowania koncepcji znajdziecie Państwo na stronie:

https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/

Dodatkowo przedstawiono w projektach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym działania zostały udostępnione w postaci przestrzennej bazy danych:

https://experience.arcgis.com/experience/489e23aac30d4c3a84c3d53d76b4ed35

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi koncepcjami
i zgłaszanie swoich uwag.

Ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths

Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” adresowany jest do wszystkich pasjonatów matematyki, którzy chcą stawić czoła zadaniom, które odnoszą się do wspomnianej dziedziny naukowej. Adresowany jest on do uczniów z terenu całej Polski, którzy znajdują się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

1. Konkurs „TopMaths” zostanie przeprowadzony online na portalu edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w serwisie. Zostanie on przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.

3. Pytania, z jakimi mierzyć będą się uczestnicy konkursu odpowiadają najnowszej podstawie programowej. Zostały one przygotowane przez nauczycieli matematyki, dlatego też ich rozwiązywanie stanowić będzie doskonały trening dla uczniów klas 8 i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się pytania nawiązujące do zakresu materiału pojawiającego się na maturze podstawowej, jak również rozszerzonej).

4. Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths” można znaleźć pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

„TopMaths” to wyjątkowa zabawa matematyczna, dająca możliwość rywalizacji z innymi. To także okazja, sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk”. Niniejszym serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice. 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łubnice w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/87/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 stycznia 2020 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 7 sierpnia 2020 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 10. Podjęcie rezolucji w sprawie budowy polderów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łubnice.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.