Dla osób niepełnosprawnych ruchowo przed wejściem do Urzędu znajduje się specjalny podjazd.

Z osobą niepełnosprawną przeprowadza się rozmowę i ustala przedmiot sprawy, następnie kieruje się do odpowiedniego urzędnika właściwego rzeczowo do rozpatrzenia bądź wyjaśnienia sprawy. Udzielenie osobie niepełnosprawnej pomocy w dotarciu do miejsca obsługi.


Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwiać sprawy w Urzędzie przy pomocy innej osoby, którą może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
Osoba ta ma być pomocna w załatwieniu spraw w Urzędzie w zakresie; polskiego języka migowego, sposobu komunikowania się osób głucho niewidomych.