Gmina Łubnice:

 • Szkoła Podstawowa - Łubnice - 15 865 92 24
 • Szkoła Podstawowa - Budziska - 15 865 92 00
 • Szkoła Podstawowa - Wilkowa - 15 865 96 80
 • Szkoła Podstawowa - Gace Słupieckie - 15 865 93 08
 • Ośrodek Zdrowia w Łubnicach - 15 865 92 02
 • Ośrodek Zdrowia w Gacach Słupieckich - 15 865 93 21
 • Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Łubnicach - 15 865 92 08
 • Centrum Kultury - 15 865 92 41
 • Wodociągi - 15 865 92 35

Powiat:

 • Starostwo Powiatowe w Staszowie - 15 864 27 65
 • Nadleśnictwo Staszów - 15 864 68 20
 • KRUS Staszów - 15 864 84 11
 • ZUS Staszów - 15 864 25 01
 • Szpital Staszów - 15 864 85 39
 • Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w Staszowie - 15 864 27 86
 • Powiatowa Komenda Straży Pożarnej - 15 864 21 08
 • Urząd Skarbowy w Staszowie - 15 864 31 96
 • Powiatowy Zarząd Dróg - 15 864 31 10
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 15 864 41 51
 • Komenda Policy w Połańcu - 15 865 00 20
 • Dzielnicowy Gminy Łubnice - 734 477 718

Gminy sąsiednie:

 • Urząd Miasta i Gminy Połaniec - 15 865 03 05
 • Urząd Miasta i Gminy Staszów - 15 864 83 05
 • Urząd Gminy Bogoria - 15 867 40 86
 • Urząd Gminy Rytwiany - 15 864 79 30
 • Urząd Gminy Osiek - 15 867 12 03
 • Urząd Gminy Oleśnica - 41 377 40 03
 • Urząd Gminy Pacanów - 41 376 54 03
 • Urząd Gminy Szczucin - 14 643 62 78