Dzieci z ogniska plastycznego Centrum Kultury w Łubnicach, w ramach konkursu Filmeko zrealizowały dwa filmy o tematyce ekologicznej.

Film "SegregujeMy!" dotyczy problematyki ochrony środowiska bezpośrednio w naszych domostwach, natomiast film "Woda cenniejsza niż złoto" przedstawia zgubne skutki zmian klimatycznych i sposoby ich zapobiegania.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia.