To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Kościół i klasztor w Beszowej to jeden z najcenniejszych zabytków architektury XV wieku w południowej Polsce. Choć znacznie przekształcony i w dużej części zrujnowany, jest najlepiej zachowanym średniowiecznym klasztornym kompleksem paulińskim na ziemiach polskich. Jego ogromna bryła widoczna jest już z odległości kilku kilometrów.

Fundatorem budowli był Wojciech Jastrzębiec, pochodzący z Łubnic duchowny, który po Mikołaju Trąbie został drugim prymasem Polski. Rodzinne strony darzył Jastrzębiec wielkim sentymentem. Był właścicielem ogromnych dóbr w tej okolicy. W Rytwianach wybudował warowny zamek, a w 1407 r. rozpoczął budowę świątyni w Beszowej. W owym czasie sprawował już godność biskupa poznańskiego. W lutym 1421 r. Wojciech Jastrzębiec już jako biskup krakowski przekazał cały kompleks Paulinom, którzy pracowali w Beszowej aż do roku 1819, kiedy to decyzją władz zaborczych konwent został zlikwidowany.
Obecność Paulinów w tym miejscu zaowocowała wieloma cennymi inicjatywami społecznymi. Zakonnicy prowadzili przyklasztorny szpital, a także szkołę parafialną. Posiadali wspaniałą bibliotekę. To w Beszowej funkcjonował zakonny nowicjat dla całej Galicji. Przez pewien czas pracował tu o. Augustyn Kordecki, późniejszy przeor i bohaterski obrońca Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego.

Kościół w Beszowej jest gotycką, trójnawową bazyliką, z krótkim prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Do południowej nawy przylega kwadratowa kaplica grobowa nakryta kopułą. Ściany zewnętrzne kościoła opięte są uskokowymi przyporami. Zachodnią elewację wieńczą gotyckie szczyty schodkowe, zaś nad prezbiterium góruje szczyt późnorenesansowy. Najciekawszym elementem architektury kościoła jest jego zachodni portal gotycki o schodkowym wykroju z laskowaniami. Wyposażenie wnętrza jest w całości barokowe. W prezbiterium znajduje się ołtarz z 1 poł. XVII w. z obrazem Wręczenie kluczy św. Piotrowi w polu głównym oraz rzeźbami świętych po bokach. Powyżej można podziwiać obrazy: Zwiastowanie NMP, w zwieńczeniu Ukrzyżowanie, a nad nim rzeźba św. Michała Archanioła. Wzdłuż obu ścian prezbiterium ustawione są XVIII-wieczne stalle z zapleckami ozdobionymi malowidłami świętych związanymi z zakonem paulinów. W nawach zobaczyć można kilka dalszych ołtarzy z XVII i XVIII w. oraz pochodzącą z tegoż czasu ambonę. Wspomniane już przęsło oratorium służy jako chór muzyczny, jego parapet zdobi płaskorzeźbiona scena Zesłania Ducha Św. z poł. XVII w. Prospekt organowy pochodzi z XVIII w. Najstarszy zabytkiem kościoła jest gotycka tablica erekcyjna z 1407 r., umieszczona nad wejściem do nieistniejącej już kaplicy św. Aniołów Stróżów. W kaplicy Jagniątkowskich pełniącej dziś rolę zakrystii zachowały się tablice epitafijne członków tej rodziny.

Przy kościele od południowego zachodu stoi okazała drewniana dzwonnica z XVIII w. Ma słupową konstrukcję, a nad jej pokrytymi deskowymi szalunkami ścianami nadwieszona jest izbica, zwieńczona bardzo stromym, gontowym dachem. Forma dzwonnicy ? niezwykle podobna do najbardziej znanej polskiej dzwonnicy z Bochni ? jest czystym naśladownictwem średniowiecznych wież obronnych.

Na miejscowym cmentarzu znajduje się godna uwagi zbiorowa mogiła powstańców styczniowych 72 żołnierzy poległych w czasie bitwy pod Komorowem w czerwcu 1863 roku. Oddziałami powstańczymi dowodzili generał Zygmunt Jordan i major Jan Popiel. Pomnik opatrzony słowami "Wolność - Równość - Niepodległość" ufundowała w 1976 roku parafia w Beszowej.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ciekawą alternatywą dla mieszkańców i turystów spędzających wolne chwile w gminie Łubnice jest dostęp do bogatej oferty kulturalnej, którą zapewnia Centrum Kultury w Łubnicach. W ramach swej działalności instytucja zapewnia szeroki dostęp do różnorodnych, kulturalnych form spędzania czasu dla różnych grup wiekowych. W ofercie znajdują się zajęcia artystyczne, takie jak taniec, muzyka, plastyka oraz zajęcia rekreacyjne: aerobic, zapasy czy karate. Na czas ferii zimowych i letnich przygotowana zostaje specjalna oferta dla dzieci i młodzieży celem wypracowania ciekawych form spędzania wolnego czasu. W realizacji swoich zadań Centrum Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi instytucjami zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

Centrum Kultury jest organizatorem imprez okolicznościowych typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, tradycyjne ?Andrzejki? czy ?Mikołajki? jak również imprez plenerowych. Do największych wydarzeń plenerowych należą Dożynki Gminne, ale przede wszystkim ?Biesiada Łubnicka? połączona z plenerem tematycznym corocznie organizowana w drugiej połowie lipca. W imprezie tej uczestniczą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale też okolicznych miejscowości, a także turyści odwiedzający te strony.

W swoich strukturach Centrum Kultury posiada Gminną Bibliotekę Publiczną w Łubnicach, której zbiory na dzień dzisiejszy liczą blisko 12 000 pozycji obejmujących niemalże wszystkie dziedziny wydawnicze. W jej progach, na czytelników czeka wypożyczalnia książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czytelnia oraz pracownia komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu. W ramach swej działalności biblioteka organizuje spotkania autorskie, konkursy i warsztaty plastyczne dla dzieci. Miejsce to służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki.

Centrum Kultury to także miejsce spotkań Klubu Kultura 50+, adresatami którego są osoby w średnim wieku zainteresowane ciekawą formą spędzenia czasu w miłym i sympatycznym gronie. W ramach działania klubu organizowane są: warsztaty manualne, kursy komputerowe, nordic walking, ogniska, wyjazdy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Spotkania klubu to doskonała okazja do poznania nowych ludzi, rozwijania zainteresowań, wymiany myśli i doświadczeń.

W siedzibie instytucji znajduje się również redakcja kwartalnika społeczno ? kulturalnego ?Nowiny Łubnickiej Gminy?, które są źródłem informacji o aktualnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i gospodarczych dotyczących gminy Łubnice. Pismo pełni też rolę poradnika dla mieszkańców w sprawach dotyczących decyzji urzędowych, wymagań administracyjnych, a także obowiązków i praw mieszkańców.

 

 

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Zofiówce, wybudowany w latach 1939 - 1952