Wójt Gminy Łubnice: Anna Grajko

Telefon: +48 15 865 92 36

Faks: +48 15 865 92 38

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kadencja 2018 - 2023 r.

Skład osobowy Rady Gminy Łubnice kadencji 2018-2023 r.


Przewodniczący Rady Gminy: Marian Komasara, tel. 508546302

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Kozioł Eugeniusz, tel. 510712219

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Miejscowość Telefon
1  Adaś Henryka radna  Czarzyzna 663462555
2  Bąk Ewa radna  Przeczów 510261396
3  Bolon Maria radna  Budziska 661849418
4  Golba Marian radny  Gace Słupieckie 693165643
5  Gromny Marian radny  Słupiec 502862526
6  Kowalska Aneta radna  Słupiec  
7  Krzysztowski Paweł radny  Budziska 508670175
8  Sekuła Stanisław radny  Wilkowa 517609619
9  Soja Danuta radna  Szczebrzusz 500131910
10  Stefaniak Robert radny  Wolica 721609731
11  Szałach Michał radny  Beszowa 506947992
12  Szymański Grzegorz radny  Łubnice 798611921
13  Wróbel Justyna radna  Borki 721583036

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej kadencji 2018 ? 2023 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

 Ewa Bąk

 Przewodnicząca

2.

 Maria Bolon

 członek

3.

 Marian Golba

 członek

4.

 Aneta Kowalska

 członek

5.

 Robert Stefaniak

 członek

6.

 Michał Szałach

 członek

7.

 Justyna Wróbel

 członek

 

Skład osobowy Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa kadencji 2018 ? 2023 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

 Henryka Adaś

 członek

2.

 Marian Gromny

 przewodniczący

3.

 Eugeniusz Kozioł

 członek

4.

 Paweł Krzysztowski

 członek

5.

 Stanisław Sekuła

 członek

6.

 Danuta Soja

 członek

7.

 Grzegorz Szymański

 członek

 

Skład osobowy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji kadencji 2018 ? 2023 r.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1  Aneta Kowalska  Przewodnicząca
2  Henryka Adaś  członek
3  Ewa Bąk  członek
4  Marian Gromny  członek
5  Paweł Krzysztowski  członek

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej - Prezes Ewa Strzępek, tel. 603 298 008

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupcu - osoba do kontaktu: Mariola Kalita, tel. 781 271 279

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju Sołectwa Czarzyzna - Prezes Jerzy Karwasiński, tel. 500 858 044

 

Ochotnicze straże pożarne (OSP) to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące jednocześnie stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Jednostki OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania
w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej.


Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania, biorą również czynny udział
w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne.
Skład Zarządu Gminnego OSP RP w Łubnicach:

 • Stolicki Piotr – prezes
 • Siwek-Oleś Izabela – wiceprezes
 • Dulęba Józef – komendant gminny
 • Nowak Marian – sekretarz
 • Płachta Wiktor – skarbnik
 • Romański Włodzimierz – członek
 • Witek Łukasz – członek
 • Czechowski Andrzej – członek
 • Skiba Wojciech – członek
 • Staworzyński Piotr – członek
 • Kobos Grzegorz - członek

Na terenie Gminy Łubnice działa 5 jednostek OSP, w tym 2 jednostki należą
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) tj.: OSP Łubnice i OSP Beszowa.
Jednostki działające na terenie Gminy Łubnice:

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Zofiówce, wybudowany w latach 1939 - 1952

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Kościół i klasztor w Beszowej to jeden z najcenniejszych zabytków architektury XV wieku w południowej Polsce. Choć znacznie przekształcony i w dużej części zrujnowany, jest najlepiej zachowanym średniowiecznym klasztornym kompleksem paulińskim na ziemiach polskich. Jego ogromna bryła widoczna jest już z odległości kilku kilometrów.

Fundatorem budowli był Wojciech Jastrzębiec, pochodzący z Łubnic duchowny, który po Mikołaju Trąbie został drugim prymasem Polski. Rodzinne strony darzył Jastrzębiec wielkim sentymentem. Był właścicielem ogromnych dóbr w tej okolicy. W Rytwianach wybudował warowny zamek, a w 1407 r. rozpoczął budowę świątyni w Beszowej. W owym czasie sprawował już godność biskupa poznańskiego. W lutym 1421 r. Wojciech Jastrzębiec już jako biskup krakowski przekazał cały kompleks Paulinom, którzy pracowali w Beszowej aż do roku 1819, kiedy to decyzją władz zaborczych konwent został zlikwidowany.
Obecność Paulinów w tym miejscu zaowocowała wieloma cennymi inicjatywami społecznymi. Zakonnicy prowadzili przyklasztorny szpital, a także szkołę parafialną. Posiadali wspaniałą bibliotekę. To w Beszowej funkcjonował zakonny nowicjat dla całej Galicji. Przez pewien czas pracował tu o. Augustyn Kordecki, późniejszy przeor i bohaterski obrońca Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego.

Kościół w Beszowej jest gotycką, trójnawową bazyliką, z krótkim prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Do południowej nawy przylega kwadratowa kaplica grobowa nakryta kopułą. Ściany zewnętrzne kościoła opięte są uskokowymi przyporami. Zachodnią elewację wieńczą gotyckie szczyty schodkowe, zaś nad prezbiterium góruje szczyt późnorenesansowy. Najciekawszym elementem architektury kościoła jest jego zachodni portal gotycki o schodkowym wykroju z laskowaniami. Wyposażenie wnętrza jest w całości barokowe. W prezbiterium znajduje się ołtarz z 1 poł. XVII w. z obrazem Wręczenie kluczy św. Piotrowi w polu głównym oraz rzeźbami świętych po bokach. Powyżej można podziwiać obrazy: Zwiastowanie NMP, w zwieńczeniu Ukrzyżowanie, a nad nim rzeźba św. Michała Archanioła. Wzdłuż obu ścian prezbiterium ustawione są XVIII-wieczne stalle z zapleckami ozdobionymi malowidłami świętych związanymi z zakonem paulinów. W nawach zobaczyć można kilka dalszych ołtarzy z XVII i XVIII w. oraz pochodzącą z tegoż czasu ambonę. Wspomniane już przęsło oratorium służy jako chór muzyczny, jego parapet zdobi płaskorzeźbiona scena Zesłania Ducha Św. z poł. XVII w. Prospekt organowy pochodzi z XVIII w. Najstarszy zabytkiem kościoła jest gotycka tablica erekcyjna z 1407 r., umieszczona nad wejściem do nieistniejącej już kaplicy św. Aniołów Stróżów. W kaplicy Jagniątkowskich pełniącej dziś rolę zakrystii zachowały się tablice epitafijne członków tej rodziny.

Przy kościele od południowego zachodu stoi okazała drewniana dzwonnica z XVIII w. Ma słupową konstrukcję, a nad jej pokrytymi deskowymi szalunkami ścianami nadwieszona jest izbica, zwieńczona bardzo stromym, gontowym dachem. Forma dzwonnicy ? niezwykle podobna do najbardziej znanej polskiej dzwonnicy z Bochni ? jest czystym naśladownictwem średniowiecznych wież obronnych.

Na miejscowym cmentarzu znajduje się godna uwagi zbiorowa mogiła powstańców styczniowych 72 żołnierzy poległych w czasie bitwy pod Komorowem w czerwcu 1863 roku. Oddziałami powstańczymi dowodzili generał Zygmunt Jordan i major Jan Popiel. Pomnik opatrzony słowami "Wolność - Równość - Niepodległość" ufundowała w 1976 roku parafia w Beszowej.